Merlin Yapı Çelik Yapı ve Cephe Sistemleri Tekirdağ, Türkiye
HOŞGELDİNİZ
0282 264 26 07
celik ev tekirdag prefabrik ev proje statik hesabi
Site Kullanım Şartları ve Koşulları
SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu Site Kullanım Şartlarını ve koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanan tüm kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılır. Web sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Merlin Yapı tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru ve zamanında işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
1.1. Firma, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2. Firma, müşterinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde (iletişim formları vs.), sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlâka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Firma yetkilileri yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
1.5. Firma, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
1.6. Kullanıcı kendisine ait olmayan kişisel verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın firma ile paylaşamaz. Aksi takdirde ihlalden doğan cezai ve hukuki sorumluluk paylaşan kullanıcıya ait olacaktır.
 2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin ve uygulamanın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Mücbir Sebep Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
4. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikleri takip etmek ‘kullanıcının’ sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Adres: Gündoğdu-Turgut Mahallesi Atatürk Bulvarı Bayol Apartmanı no 16/3, Süleymanpaşa / Tekirdağ
E-Posta: info@merlinyapi.com.tr
Telefon: +90 282 264 26 07